Hoe om te gaan bij te late reactie op overschrijven grafrechten

Onderwerp: Begraven en regelgeving

Vraag:

Goedemiddag, Ik heb een vraag, namelijk het volgende. We hebben op de begraafplaats twee graven welke voor onbepaalde tijd zijn uitgegeven. Hiervan zijn de rechthebbende al enkele jaren geleden overleden.Bij ons in de verordening staat dat nabestaande de rechten kunnen overschrijven binnen een jaar na het overlijden van de rechthebbende. Nu hebben we een nabestaande die de graven wil behouden en op zijn naam wil krijgen. Tevens zegt hij niet op de hoogte ervan geweest te zijn dat de rechten overgeschreven dienen te worden. Hoe kunnen we hier nu mee om gaan? De graven zijn nog in tact. Mogen we de graven toch gaan ruimen? Of mogen we de rechten aan deze nabestaande overdragen? Is er ook nog iets van erfrecht wat meespeelt?Met vriendelijke groet,J.C.W.  Z

Antwoord:

Geachte mevrouw Zwinkels,  Uw vraag is sterk juridisch van aard. Het antwoord is ook niet klip en klaar te geven. Derhalve verwijs ik u ook graag naar de juridische rubriek van www.uitvaartbranche.nl en dan de sub rubriek Eigen graf of familiegraf. Daarin staan vele soortgelijke vragen (en antwoorden)  opgenomen. Los daarvan geef ik u hieronder ons antwoord op basis van de gegevens die u heeft toegezonden.Er is kennelijk niet voldaan aan het gestelde in de verordening, namelijk dat de rechten binnen een jaar na overlijden van de rechthebbende overgeschreven hadden moeten zijn. Deze bepaling lijkt mij cruciaal in dit geval. Dat de nabestaande, die zich nu heeft gemeld, dat niet wist is u niet aan te rekenen. Immers, elke Nederlander behoort de wet te kennen. Het graf is dus vervallen aan de houder van de begraafplaats, in dit geval de gemeente. Tot zover de formele kant van deze zaak. U kunt hier dus voor kiezen. Ik ga er hierbij vanuit dat er geen andere relevante bepalingen in uw verordening staan.Maar u kunt ook een andere keus maken. Daarmee komt u tegemoet aan het verzoek van een nabestaande. En niet te vergeten, er worden weer inkomsten voor het graf gegenereerd. Het is voor mij moeilijk om u daarin te adviseren, omdat ik uw begraafplaats en uw beleid niet ken.Gesteld dat u over voldoende ruimte beschikt en er geen andere bezwaren zijn , dan zou ik mij goed kunnen voorstellen dat u aan het verzoek tegemoet komt.Maar het kan ook zijn dat u met het betreffende grafvak toekomstplannen heeft. In dat geval zou u wellicht het graf willen kunnen ruimen.Opnieuw uitgeven is dan niet gewenst. De keus is geheel aan u.  Met vriendelijke groet,


2 mei 2010