Hoe om te gaan met achterstallige grafrechten

Onderwerp: Administratie

Vraag:

In een graf is de laatste overledene in 2000 bijgezet. De grafrechten verliepen in 2005 en hadden destijds met minimaal 5 jaar verlengd moeten worden ivm met de grafrust. Dit is niet gebeurd. Wij hebben nu een nieuwe rechthebbende die aangeschreven moet worden ivm. verlengen van de grafrechten. Is deze rechthebbende verplicht om te verlengen en de achterstallige grafrechten te voldoen of kan hij ook kiezen om afstand te doen van het graf? Bij voorbaat dank voor uw reactie.Met vriendelijke groet,V.M. K.-H.

Antwoord:

Geachte mevr. K., Uit uw vraag begrijp ik dat er gedurende 2005 en 2009 geen rechthebbende is geweest; de grafrechten waren immers abusievelijk vervallen in 2005. Nu is er weer een rechthebbende. Deze persoon heeft de rechten niet overgenomen, maar heeft nu de rechten van een graf waarin overledenen liggen begraven. Een en ander is afhankelijk van het Reglement dat geldt voor deze (gemeentelijke?) begraafplaats. Veelal wordt hierin omschreven wat een nieuwe rechthebbende verplicht is te doen bij nog openstaande kosten. Als dit daadwerkelijk staat vermeld dan kunt u hiernaar refereren. Is dit niet aan de orde, dan is het in ieder geval niet reëel om een rechthebbende met terugwerkende kracht te laten betalen voor een graf zonder grafrechten. Er heeft een nalatigheid plaatsgevonden buiten de schuld van de oude en nieuwe rechthebbende. Zaak om hier soepel mee om te gaan naar de rechthebbende.  Belangrijk: de rechthebbende is in ieder geval verplicht om de grafrechten op zich te nemen tot aan het moment van verlopen van de grafrusttermijn. De rechthebbende kan altijd kiezen om afstand te doen van het graf. Met vriendelijke groeten,

Wim van Midwoud
11 december 2009