Hoe om te gaan met gebruik tent bij grote begrafenis

Onderwerp: Overig

Vraag:

Eind december was er op onze begraafplaats een begrafenis waarbij ongeveer 500 personen waren uitgenodigd. Omdat onze aula te klein was kwam het verzoek om een tent te plaatsen. Wij hebben gezocht naar een geschikte plek (open stuk grasveld, midden op de begraafplaats). In deze tent is een herdenkingsdienst gehouden en aansluitend een condoleance. Door de feestdagen is deze tent 5 dagen blijven staan voordat de tent afgebroken kon worden. Er zijn veel negatieve reacties binnengekomen van bezoekers die het plaatsen van een tent op de begraafplaats ongepast vonden. Het plaatsen van deze tent was een uitzondering maar toch willen wij graag weten hoe wij met dit soort verzoeken, in de toekomst, om moeten gaan. Is bij u ook bekend hoe andere begraafplaatsen deze aanvragen behandelen? In afwachting van uw reactie. Met vriendelijke groet, J. v. de R.

Antwoord:

Geachte heer V.d. R., Allereerst mijn complimenten voor het feit dat u heeft kunnen /willen inspelen op het verzoek van de nabestaanden om de rouwdienst op de begraafplaats in H. te houden. U heeft hiermee bepaald niet de weg van de minste weerstand gezocht, maar ingespeeld op de behoefte van de klant. U heeft veel negatieve reacties ontvangen. Niet zozeer door de plaatsing van de tent, maar vanwege de duur en het tijdstip in het jaar vermoed ik. Allereerst; de begraafplaats is de gemeentelijke begraafplaats van H. Strikt juridisch gesproken hebben bezoekers en ook rechthebbenden geen enkele zeggenschap over de (tijdelijke) inrichting van de begraafplaats. Het recht van een rechthebbende gaat niet verder dan het graf. Waarschijnlijk was het naar het publiek toe beter geweest als de tent snel opgeruimd zou zijn geweest. Veel ervaring aangaande het plaatsen van tenten heeft De Nieuwe Ooster, de gemeentelijke begraafplaats / crematorium van Amsterdam. Zij hebben een aantal plechtigheden achter de rug, van bekende Nederlanders (Theo van Gogh, Jos Brink, majoor Boszhardt, Jan Wolkers). Hierbij was het bezoekersaantal zo groot dat aanvullend aan de aula een tent op het terrein gebouwd werd met zo’n 700 zitplaatsen. Zij hebben goede ervaring met een vaste tentenbouwer. De afspraak echter was steeds dat de tent in de avond voor de plechtigheid opgebouwd moest worden en in de nacht na de plechtigheid weer afgebroken. Dit om te voorkomen dat er overlast zou ontstaan naar bezoekers van het park en andere plechtigheden. Dit heeft juist erg veel positieve publiciteit opgeroepen. Mocht u meer informatie willen over de ervaringen aldaar, bel dan eens naar dhr. Hilhorst van De Nieuwe Ooster. Met vriendelijke groeten,

Wim van Midwoud LOB
9 mei 2008