Hoe om te gaan met sluiting van graven

Onderwerp: Begraven en regelgeving

Vraag:

Geachte mevrouw, mijnheer Bij ons is het verzoek binnengekomen een graf op de begraafplaats W. gesloten te verklaring.In onze verordening (naar voorbeeld van  het VNG) staat in art. 20 het volgende Artikel 20  Sluiting van graven1. Op aanvraag van de rechthebbende kunnen burgemeester en wethouders een graf gesloten verklaren. Gedurende de tijd dat een graf gesloten  is, mag daarop geen andere grafbedekking worden geplaatst en mag daarin geen andere begraving plaatshebben, of asbus worden bijgezet, dan wel as verstrooid dan die van de stoffelijke overschotten van de personen die de rechthebbende in zijn aanvraag met name heeft genoemd.2.Burgemeester en wethouders bepalen in overleg met de rechthebbende de periode waarvoor de in het eerste lid bedoelde sluiting zal geschieden. Zij stellen de bijzondere voorwaarden vast, waaraan moet zijn voldaan alvorens het graf gesloten wordt verklaard.Aangezien dit een vraag is die ons voor het eerst wordt voorgelegd  is mijn vraag heeft u voorbeelden van gesloten verklaringen en van de voorwaarde die hier, buiten de periode van sluiting, aan verbonden kunnen wordenBij voorbaat dank voor uw informatieS. B.

Antwoord:

eachte heer B., Het heeft helaas even geduurd voordat uw vraag beantwoord kon worden. Dat komt omdat een antwoord niet eenvoudig gegeven kon worden en wij daarom ons licht hebben opgestoken bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).Van hen krijgen wij het volgende antwoord;”Het genoemde artikel 20 komt uit een Modelverordening van voor 2003. Het is al lang niet meer opgenomen in de huidige modelverordening.Het gesloten verklaren zou onduidelijke situaties in de hand werken. Je komt bovendien in de problemen met de Wet, die bepaalt dat het recht op een graf met maximaal 20 jaar kan worden verlengd” De meest recente modelbeheerverordening dateert van 3 februari 2010. Het lijkt er op dat er voor u alle reden is, zeker ook naar aanleiding van de wijziging van de Wet op de lijkbezorging, per 1 januari 2010,om de bij u in gebruik zijnde verordening snel te actualiseren.Uit bovenstaande kunt u opmaken dat het antwoord op het verzoek het graf gesloten te verklaren, negatief zou moeten zijn. met vriendelijke groet,

Jo Beltman
10 maart 2011