Hoe te handelen bij verzoek tot schudden

Onderwerp: Begraven en regelgeving

Vraag:

Geachte Lob, Pas geleden kregen wij de vraag van iemand, om hun zus te mogen begraven in het graf van vader of moeder. Deze ouders zijn al meer dan 15 jaar geleden begraven, in een eigen graf. Volgens de Handleiding Opgraven en ruimen is dit mogelijk, en wordt dit in de volksmond ook wel schudden genoemd. Mijn vraag is nu: Hoe moeten de contactpersonen dit aangeven aan ons ten tijde van het overlijden van zus. Moet hiervoor een apart document worden ingevuld, of kan dit gewoon via onze “aanvraag tot begraven”.  Met vriendelijke groet,H. V.

Antwoord:

Geachte heer V., Het is bij u op de begraafplaats kennelijk niet gebruikelijk te schudden. Op vele andere begraafplaatsen is dat wel het geval.Schudden is in feite een vorm van ruimen. Ik neem aan dat uw gemeentebestuur een beleid heeft vastgesteld waarin ruimen van stoffelijke resten mogelijk is.Is dat niet het geval dan ontstaat een nieuwe situatie en adviseer ik u het gemeentebestuur eerst een uitspraak te laten doen.Vervolgens ga ik er maar even van uit dat in de beheersverordening van de begraafplaats is vastgelegd hoe diep er begraven mag worden.Evenzo neem ik aan dat in uw administratie is opgetekend hoe diep de stoffelijke overschotten zijn begraven in het graf waar u op doelt.Uit uw vraag denk ik te kunnen opmaken dat het gaat om de eerste en de tweede begraaflaag. Maar er zijn ook begraafplaatsen waar het standaard werkmethode is dat wordt uitgegeven voor drie diep, terwijl de bovenste laag veelal ongebruikt blijft.In het geval van schudden worden de stoffelijke resten geplaatst onder de onderste begraaflaag.Uitgangspunt is dat schudden en het delven van het graf in één handeling gebeurt omdat daarmee arbeid wordt bespaard. Maar dat is geen absolute noodzaak.Het kan gewoon worden vermeld in de aanvraag en vervolgens uiteraard in de administratie.Mocht u nog aanvullende informatie wensen dan verneem ik dat graag.


26 juni 2010