Hoe te handelen in het geval van illegaal verstrooide as op een strooiveld?

Onderwerp: Begraven en regelgeving

Vraag:

Op onze begraafplaats A. in E. hebben we geconstateerd dat er op het strooiveld illegaal een asbus werd geleegd.Aangetroffen werd de inhoud van een asbus met daarbij een bloemstukje en verder geen bericht.Bij een verzoek om asverstrooiing wordt na ontvangst van de crematieverklaring een afspraak gemaakt over het tijdstip van verstrooiing en worden er kosten in rekening gebracht conform de tarieventabel. In dit geval weten we niet van welke persoon de as werd verstrooid en kunnen we ook geen kosten in rekening brengen.
Wat kan er in dit geval gebeuren? Opruimen? Aangifte doen? Zijn er ervaringen
Met vriendelijke groet,
P.B.

Antwoord:

Het is niet eenvoudig een antwoord te formuleren op de vraag die u ons voorlegt.Geheel uniek is de situatie niet maar vaak komt het gelukkig niet voor.
Wat kunt u doen?
Omdat u niet weet wie de handeling heeft gepleegd is er niet een echt voor de hand liggend advies of werkwijze. Daarbij komt dat u vrijwel zeker te maken heeft met een delicate kwestie.Afhankelijk van de vraag of de as goed verspreid is of niet zouudat in elk geval alsnog zo goed mogelijk kunnen doen. Daarmee beoogt u te voorkomen dat mensen hieraan aanstoot kunnen nemen dan wel op een idee worden gebracht. De bloemen  zou u kunnen plaatsen op de plek die hiervoor bestemd is.Vervolgens denken wij grofweg  aan de volgende mogelijkheden:

U kunt de heel formele weg bewandelen en aangifte doen. U kiest dan voor een strafrechtelijke koers. De vraag is echter of dat iets zal opleveren en of de politie hier prioriteit aan zal willen geven. 
Het is zeer waarschijnlijk dat dit voorval een incident is en zal blijven m.a.w. geen navolging zal krijgen. Daarom ligt het meer voor de hand niets te doen met dien verstande dat u bewust of onbewust altijd wilt uitvinden wie de veroorzaker is. Wanneer u dat te weten komt zou u in elk geval een gesprek kunnen aangaan. Maar zelfs dan zou u er mee moeten rekenen dat de situatie heel gevoelig kan liggen.

Jo Beltman
22 oktober 2009