Hoe vaak mag men een asbus plaatsen in de urnennis?

Onderwerp: Begraven en regelgeving

Vraag:

Wij bouwen een columbarium op onze begraafplaats en willen de urnennissen uitgeven voor maximaal 20 jaar. Wij vragen daar 190 euro voor. De rechthebbende mag er maximaal 2 asbussen of urnen in plaatsen. Nu komt hij of zij op het slimme idee om een asbus eruit te nemen en de as bijv. te verstrooien. Geen probleem. Echter hij komt met een nieuwe urn aanzetten plaatst deze in de nis, want er mogen toch maximaal 2 geplaatst worden. Hij of zij kan 20 jaren deze truc herhalen want wij hebben immers bepaald dat er maximaal 2 urnen geplaatst mogen worden? De andere optie om te bepalen dat voor een eerste plaatsing er 2 urnen in een nis mogen hebben wij ook vraagtekens bij. Immers iedere bijzetting valt toch onder de noemer eerste plaatsing. Ter uwer info: Voor iedere plaatsing vragen wij wel een begraafrecht omdat de beheerder uren maakt om te openen en sluiten. Wij zijn bang dat door dergelijke methoden wij blijven zitten met onverhuurbare nissen. Gaarne uw reactie.

Antwoord:

Wanneer iemand bij u een urnennis huurt waarin 2 asbussen geplaatst mogen worden dan heeft deze persoon het recht heeft om zelf te bepalen welke asbussen dat zijn. Hij mag de asbus er ook weer uitnemen om deze ergens anders bij te zetten of te verstrooien. Wanneer hij dan weer een nieuwe asbus wil bijzetten dan mag dat ook, want u heeft hem het recht gegeven om 2 asbussen geplaatst te houden. U denkt dat dit kunstje dan nog een paar keer herhaald zou kunnen worden. Maar is dat werkelijk zo? Over hoeveel asbussen beschikt een normaal mens gedurende een jaar of 10? Dan is twee al veel hoor, of de hele familie moet vergiftigd zijn tijdens het begrafenismaal van een van de anderen. Sorrie, dit was een grapje, maar ik hoop dat u mijn punt begrijpt. Ik vind het een nogal hypothetisch probleem wat u voorlegt. Daar komt bij dat ik uw ‘oplossing’ om te bepalen dat er bij een eerste plaatsing meteen 2 asbussen geplaatst moeten worden – althans zo lees ik dat uit uw brief – een beetje wonderlijk vind. Je kunt iemand die een eigen graf huurt dat 2 diep is toch ook niet meteen verplichten om 2 overledenen op dezelfde dag te laten begraven? Het is ook onduidelijk wat er met eerste plaatsing wordt bedoeld. Dat u plaatsingsrecht in rekening brengt voor elke te plaatsen asbus is logisch. Na 2 plaatsingen (voor elke asbus zelf is het de eerste keer, maar in de nis kan het de tweede plaatsing zijn) is de nis vol. Voor het verwijderen van een asbus kunt u ook een tarief in rekening brengen, mits vastgelegd in de Heffingsverordening. Dat mag hetzelfde bedrag zijn want het kastje moet weer open en dicht, en je hebt dezelfde tijd van je medewerkers nodig. Als men dan weer een nieuwe asbus wil plaatsen betaalt men weer opnieuw het plaatsingstarief. Overigens vind ik het tarief voor de uitgifte van de nis, 190 euro voor 20 jaar wel aan de lage kant. We zien elkaar op de komende ledenvergadering, laten we dan nog even checken of ik u goed begrepen heb of dat u nog met onbeantwoorde vragen blijft zitten na dit antwoord.

LOB
4 oktober 2016