Hoe vaak worden urnennissen verlengd?

Onderwerp: Monumenten / grafbedekking

Vraag:

Vraag: Hoe lang blijft, statistisch gezien, het recht op een urnennis van kracht? Ofwel: we verhuren voor 20 jaar met verlengingen van 10 jaar. Hoe vaak wordt er landelijk gezien verlengd. Dit ivm een capaciteitsberekening van ons columbarium. Bvd C. U.

Antwoord:

Geachte heer U., U vraagt me wel wat! Dit is niet bekend. Elke begraafplaats heeft weer andere regels voor de uitgifte van urnengraven en -nissen. Sommige geven ze uit voor 20 jaar met recht op verlenging, andere doen dat voor kortere periodes van uitgifte, 5 of 10 jaar bijvoorbeeld. Het aantal urnengraven is niet landelijk geregistreerd en de bijbehorende uitgiftetermijn en het aantal verlengingen al helemaal niet. U zult moeten uitgaan van uw eigen ervaringscijfers, eventueel te vergelijken met die van wat collega’s in de buurt. Met vriendelijke groet,

Pauline Harmsen
10 november 2006