Hoe vaak wordt er individueel bijgezet mbv doosje in verzamelgraf

Onderwerp: Begraven en regelgeving

Vraag:

Mogen wij u de volgende vraag voorleggen? Wordt bij het ruimen van hele rijen/vakken algemene graven ook wel de methode toegepast om alle stoffelijke overschotten individueel te ruimen en de stoffelijke resten per stoffelijke overschot in een apart kistje/doos bij te zetten in een verzamelgraf? En zo ja, in hoeveel procent van de ruimingen wordt deze methode toegepast?Graag zien wij uw antwoord tegemoet. Met dank en vriendelijke groet, F. K.

Antwoord:

Geachte heer K., Uw vraag is zeer actueel. Voor zover mij bekend komt het slechts incidenteel voor dat er op de door u omschreven wijze wordt geruimd. Deze wijze van ruimen wordt gepropageerd door het voormalige Comité van Waakzaamheid (Stichting Alert en Zorgzaam).  Het is mij bekend dat de gemeente Leusden een convenant over dit onderwerp heeft gesloten met genoemd Comité. U zou daar eens kunnen informeren. De LOB is geen voorstander van deze wijze van ruimen en is van mening dat ook op andere wijze met respect geruimd kan worden. Dat heeft heel veel te maken met de moeilijke praktische uitvoerbaarheid , met name wanneer er sprake is van grotere aantallen. Ook de daaraan verbonden kosten kunnen een groot probleem zijn. En de vraag dient zich aan door wie deze betaald dienen te worden. Dat zou dan in elk geval goed geregeld moeten zijn. De hoge kosten kunnen in elk geval een flinke negatieve invloed hebben op de exploitatie van de begraafplaats. Voor de meeste begraafplaatsen is een gezonde exploitatie toch al vaak een probleem. Maar het staat u natuurlijk geheel vrij om uw eigen afweging te maken.

Jo Beltman
1 maart 2010