Hoeveel ruimte dient er gereserveerd te worden voor calamiteiten

Onderwerp: Overig

Vraag:

l.s..Uit de praktijk krijg ik de volgende vraag: zijn er richtlijnen hoeveel grafruimte er gereserveerd moet worden binnen een gemeente in geval van een calamiteit? Hebben jullie daar een antwoord op?Bij voorbaat dank!Vriendelijke groet,A.W.

Antwoord:

Geachte mevrouw W., Nee, die richtlijnen zijn er niet. En dat is eigenlijk ook wel logisch. Want rampen zijn natuurlijk uitzonderlijke situaties en daar zijn nauwelijks normen of richtlijnen voor te geven.Het is zelfs de vraag of op elke begraafplaats voor calamiteiten wel ruimte gereserveerd moet worden? Dat wordt ook sterk lokaal bepaald. Voor kleinere calamiteiten zal er doorgaans altijd wel ruimte beschikbaar zijn in de vorm van groenvoorzieningen. Voor grote begraafplaatsen in stedelijke gebieden is de noodzaak groter dan in landelijke gebieden.  Betreft het echt grote calamiteiten dan zal er zo nodig altijd ruimte worden gevonden buiten de begraafplaats in de vorm van parken of soortgelijke gronden.   met vriendelijke groet,

Jo Beltman
3 maart 2011