Hoogte grafrecht algemeen graf

Onderwerp: Administratie

Vraag:

Op onze begraafplaats wordt voor het begraven in een algemeen graf alleen de kosten berekend voor het openen en sluiten van het graf. Er wordt geen grafrecht voor 10 jaar in rekening gebracht. De vraag is: mag je voor een algemeen graf grafrecht berekenen? In een algemeen graf worden 3 onbekenden van elkaar begraven. Bereken je dan 1/3 van het grafrecht? J. S.

Antwoord:

Geachte heer S., Voor een algemeen graf geldt uiteraard niet het grafrecht dat u voor een eigen graf in rekening brengt. U verleent immers niet het uitsluitende recht om zelf te bepalen wie men in dat graf wil begraven en begraven wil houden. Maar een algemene graf wordt natuurlijk wel gebruikt gedurende een bepaalde periode: als de nabestaanden bij u iemand komen begraven in een algemeen graf is er niet alleen sprake van een begrafenis maar ook van de toezegging dat u de betreffende overledene in dat graf minimaal 10 jaar begraven zult houden. Ook maakt u kosten voor het onderhoud van dat graf. Dat betekent dat u wel iets mag rekenen voor het feit dat u dat graf beheert en onderhoud. Het grafrecht dat u dan in rekening brengt is dan eigenlijk meer een soort gebruiksrecht – vergelijk het maar met het grafrecht dat in rekening gebracht wordt bij een urnennis. Daar staan meerdere urnen in, van allemaal verschillende overledenen, u beheert die muur en u verhuurt als het ware aan elke gebruiker een hokje. Zo ook met een algemeen graf waarin drie personen begraven liggen, u verhuurt het graf als het ware per verdieping. In dat opzicht is het juist als u bedenkt dat u per gebruiker/overledene eenderde van het reguliere grafrecht zou kunnen berekenen. Maar het klopt niet helemaal: het grafrecht op een eigen graf geeft méér rechten (men mag immers kiezen wie er in het graf komen, bij een algemeen graf heeft men daar geen zeggenschap over) en het recht wordt ook verleend voor een langere periode. Men mag het ook weer verlengen, en dat kan niet bij een algemeen graf. Dus ik zou minder rekenen dan eenderde van het ‘gewone’ grafrecht. Voor onderhoud kunt u wel eenderde rekenen van het onderhoudstarief van een regulier graf. Met vriendelijke groet, Pauline Harmsen


4 oktober 2016