Horen milieu-inspectie? Gemeente zegt dat dat lang duurt.

Onderwerp: Begraven en regelgeving

Vraag:

Beste Pauline,
Betreffende de opgraving van een stoffelijk overschot (knekels) heb ik geïnformeerd bij de gemeente Diemen, deze vertelde mij dat deze de betrokken regionale inspecteur van de volkgezondheid moet horen. En dat hij niet weet of dit binnen 24 uur kan worden geregeld. Pauline is dit juist. Wat kan ik dan de mensen adviseren? Met vriendelijke groet,
T. M.-D.

Antwoord:

Beste T.,
formeel is dit juist, maar de soep wordt niet zo heet gegeten als de gemeente je nu opdient. Als je onze LOB-handleiding Opgraven en ruimen (te bestellen bij Machteld Wafelbakker 020 – 6731237 of via e-mail lob@begraafplaats.nl) er op zou naslaan zou je op pagina 19 het volgende kunnen lezen: -Wat houdt het horen van de Regionaal Inspecteur Volksgezondheid in? Bij een opgraving moet op grond van artikel 29 Wlb de regionale inspecteur van de volksgezondheid worden gehoord. Met de inspecteur is de inspectie van de volksgezondheid voor de milieuhygiene – meestal kortweg de Inspectie Milieuhygiëne – bedoeld. Betekent het horen dat bijvoorbeeld een adviseur van de burgemeester de inspecteur moet opbellen om te vragen wat hij denkt van een bepaalde situatie ? Of dat de burgemeester een schriftelijk advies moet vragen aan de inspecteur en dat hij de vergunning pas mag verstrekken als hij antwoord heeft gekregen van de inspecteur? Noch het een noch het ander is het geval. Op pagina 21 van de Inspectierichtlijn Lijkbezorging (3e herziene druk, 1999) staat: “In de meeste gevallen zal het raadplegen van de richtlijn en het opvolgen daarvan voldoende zijn om formeel aan de eis van het horen van de inspecteur te voldoen. Wanneer de burgemeester het voornemen heeft van de richtlijn af te wijken, dient hij de Inspectie Milieuhygiëne te horen. In die gevallen zal de Inspectie een specifiek advies uitbrengen.” Bijgevoegd zend ik je de Inspectierichtlijn Lijkbezorging (bovengenoemd citaat staat daar op blz. 13). Het gaat erom dat de burgemeester van jou moet horen of de opgraving conform de regels is (dus niet binnen de wettelijke grafrusttermijn, niet belastend voor milieu, personeel of familie, dat soort dingen). Het lijkt mij dat er bij deze opgraving geen problemen hoeven te zijn. Lees wel de Lobhandleiding nog even goed door, geef hem eventueel cadeau aan de betreffende ambtenaar op het stadhuis dan weet hij ook hoe het werkelijk zit.
Groet,
ps. Overigens is mij onduidelijk waarom dit verlof tot opgraven binnen 24 uur verstrekt moet worden als de opgraving al lang van te voren bekend is. Dan kun je natuurlijk ook best iets eerder de aanvraag doen.

Pauline Harmsen
12 maart 2006