In welke periode zijn er lijkzakken gebruikt en kan in die graven worden herbegraven?

Onderwerp: Overig

Vraag:

In het verleden is gebruik gemaakt van lijkenzakken bij het begraven.Is bekend in welke periode dat is geweest en kunnen op die plaatsen weer herbegravingen plaats vinden? C. M.

Antwoord:

Geachte heer, Zo rond 1985 kwam in de publiciteit dat er bij ruimingen uit algemene keldergraven slecht verteerde stoffelijke resten werden aangetroffen als gevolg van het gebruik van plastic lijkhoezen.Dat betekent dat het aannemelijk is dat het gebruik is gestart zo in de  buurt van 1970 – 1975. Het duurde daarna nog tot 1998 voordat er wetgeving kwam over de samenstelling en het gebruik van lijkhoezen (Lijkomhulselbesluit artikel 2 lid 4).Nadat ruiming is uitgevoerd is er geen reden waarom er op die plaatsen niet opnieuw kan worden begraven.Maar uw vraag suggereert mogelijk dat u problemen verwacht bij de ruiming die daar aan vooraf dient te gaan.Als dat inderdaad het geval is kan ik daar helaas niets over zeggen omdat ik uw situatie niet ken.Desgewenst kunt u mij meer informatie verstrekken aan de hand waarvan ik mogelijk verder kan adviseren.Ik wens u veel succes.

Jo Beltman
5 oktober 2010