Indexering tarieven begraafplaats

Onderwerp: Administratie

Vraag:

Geachte heer/mevrouw, Kunt u mij vertellen wat de gemiddelde indexering voor de tarieven van begraven was in 2006 en 2007? Met vriendelijke groet, K. M.

Antwoord:

Geachte mevrouw M., u vraagt om het aangeven van een gemiddelde indexering voor begraafplaatsen maar dat kunnen we niet. We hebben als LOB vorig jaar voor het eerst een landelijk onderzoek gedaan naar de grafkosten, in samenwerking met Monuta. U kunt de gegevens vinden op www.begraafplaats.nl onder de knop grafkosten. We doen dit onderzoek dit jaar opnieuw, maar nu zelfstandig als LOB. Dat betekent dat we pas in de loop van dit jaar van veel, maar niet van alle, begraafplaatsen een beeld zullen krijgen van de tarieven, waarna u de tarieven van 2007 en 2008 met elkaar vergelijken. Een gemiddelde index kan ik u hoe dan ook niet geven omdat veel gemeentelijke begraafplaatsen gewoon de gemeentelijke nominale aanpassingen volgen die zijn vastgesteld voor alle gemeentelijke heffingen, terwijl er ook veel gemeenten zijn die voor de begraafplaatsen uit oogpunt van kostendekkendheid en jarenlang te laag gehanteerde tarieven ineens de tarieven met 10 of 20% gaan aanpassen. Daarnaast heeft de LOB 50% niet-gemeentelijke, maar particuliere leden; veelal kerkelijke begraafplaatsen die allemaal lokaal op heel andere wijze met hun tarieven omgaan. Ten slotte zegt een prijsindex niets over de ”juistheid” van de tariefstelling op de begraafplaats, niets over de mate van kostendekkendheid en niets over de kwaliteit van de dienstverlening die er tegenover staat. Ik raad u aan om gewoon bij begraafplaatsen in uw regio te informeren, en uw marktpositie ten opzichte van uw dichtstbijzijnde collega’s te onderzoeken. In combinatie met uw reële kostenstijging als begraafplaats, en met de landelijke inflatiecorrectie cq prijsindex, kunt u dan tot een afgewogen tariefstelling komen. Met vriendelijke groet,

Pauline Harmsen
25 februari 2008