Info traceren nabestaanden bij grafruiming

Onderwerp: Begraven en regelgeving

Vraag:

Geachte mijnheer / mevrouw,Vandaag heb ik een bezoek aan uw website gebracht, omdat ik met een vraag zit. Wellicht dat u een antwoord heeft op mijn vraag.Ik vroeg mij nl af wie er in Nederland bevoegd is, wat eventuele Opleidingen en eisen zijn om nabestaanden op te sporen van overledenen waarvan het graf na een bepaalde tijd geruimd gaat worden. Ook vraag ik mij af of men hier actief naar op zoek gaat en of er aparte buro’s voor zijn?Spoedig hoop ik uw reactie te mogen vernemen, waarvoor mijn dank.Met vriendelijke groet,R. v. d. H.

Antwoord:

U stelt ons een vraag over het opsporen van nabestaanden in het geval van grafruimingen.Uitgaande van een adequate grafadministratie is het slechts in uitzonderingsgevallen nodig nabestaanden op te sporen.In het geval van particuliere graven is dat niet nodig omdat er pas wordt geruimd wanneer de grafrechten zijn verlopen ( als dat al het geval is) of omdat de nabestaanden zelf opdracht geven voor een grafruiming.Betreft het ruimingen uit algemene graven dan geeft de beheerder van de begraafplaats de opdracht en  zijn de nabestaanden bekend uit de grafadministratie.Mocht er,om wat voor reden dan ook, opsporing nodig zijn dan is dat de verantwoordelijkheid van de eigenaar van de begraafplaats. Dat kan zijn een gemeentebestuur in het geval van een algemene begraafplaats of veelal een kerkbestuur in het geval van een bijzondere begraafplaats. Afdelingen burgerzaken beschikken over specifieke data en kennis op dit gebied.Er zijn mij geen specifieke eisen of opleidingen bekend.Ik veronderstel dat uw vraag wordt ingegeven door een concrete situatie waarmee u geconfronteerd bent. Maar dat weet ik natuurlijk niet zeker.Mocht dat inderdaad het geval zijn en mocht u nadere informatie wensen dan verzoek ik u uw vraag te plaatsen in de context van die situatie.Ik zal aan de hand daarvan zien wat ik verder voor u kan betekenen.met vriendelijke groet,

Jo Beltman
8 december 2010