Informatie over aanleg nieuwe begraafplaats

Onderwerp: Beheer en exploitatie

Vraag:

Dames, heren, Namens de beheercommissie van de begraafplaats van de R.K. Parochie E. ( Per 1-1-2006 ontstaan uit een fusie van de RK Parochie St. P. B. te R., M. P. te R. en H. J. de M. te O. W.) wil ik u vragen of u mij informatie kunt verstrekken voor, c.q. assisteren bij het opstellen van een investeringsbegroting en een exploitatiebegroting voor de uitbreiding van onze begraafplaats te R.. Het gaat hierbij om een perceel grond van ca 10.000m2 met daarop een zandlichaam van ca 5.000m2, verder te voorzien van alle benodigdheden, zoals de infrastructuur, aansluiting op onze bestaande begraafplaats, elektra, verlichting, geluidsinstallatie watervoorziening, beplanting, ontvangstruimte, opbergruimte voor materialen enz. Ik kan persoonlijk niet op de ledenpagina van het LOB komen. Als parochie zijn wij wel lid, maar vermoedelijk hebben wij geen toegangscode. Wilt u mij deze mailen, of, als u dat beter vindt, naar het centrale secretariaat (zie mailadres boven bij CC) dan krijg ik het via dat kanaal wel door. Als u mij anderszins nog kunt informeren, dan verneem ik dat graag via een reply op deze mail danwel via het mail adres van het parochiesecretariaat of telefonisch. Vriendelijke groet, Beheercommissie begraafplaats R.K. Parochie , O. W., C. van der Z.

Antwoord:

Geachte heer van der Z, Ik wil u wel graag adviseren maar het is in dit geval nogal veel wat u me vraagt. In de eerste plaats qua tijd. ik heb maar drie dagdelen per week beschikbaar voor de LOB, maar die uren zijn ook nodig voor bestuursondersteuning, beleidsontwikkeling, en dergelijke en moeten zoveel mogelijk alle leden ten goede komen, ik kan niet zomaar een dagdeel of meer uittrekken voor afzonderlijke leden. Ook heb ik geen algemene kennis en informatie beschikbaar waar u voor uw investeringsbegroting iets aan zou kunnen hebben. Het zou mij teveel tijd en inspanning vergen om me hier in in te werken: het gaat hier immers om specifieke offertes en berekeningen in uw specifieke situatie. Meer algemene aandachtspunten kunt u wellicht eens opvragen bij een collega-beheerder die recent met een uitbreiding te maken heeft gehad. Daarnaast kunt u mij telefonisch of per mail wel concrete vragen voorleggen over afzonderlijke onderdelen van uw plan. Dat is zeker ook mogelijk voor wat betreft de opstelling van een exploitatiebegroting. U gaat mij natuurlijk vragen om een voorbeeld daarvan, maar die heb ik niet, omdat elke begraafplaats weer anders (georganiseerd) is. Maar als u mij uw huidige begroting stuurt of een opzet voor een nieuwe, dan heb ik een handvat en kan ik daar wel commentaar opleveren en met u meedenken over de posten en factoren waarmee u rekening moet houden. Ik hoor wel weer, als uw vragen wat concreter en de beantwoording ervan wat minder veelomvattend zijn, dan uw mail nu suggereerde. De leden hebben onlangs een individueel wachtwoord toegestuurd gekregen, dat past bij uw individuele gebruikernaam. Meer informatie hierover via onze organisatieassistent Machteld Wafelbakker, 020 – 6731237, of via e-mail adres [email protected] U kunt mij bereiken via e-mail [email protected]. Met vriendelijke groet,

Pauline Harmsen
6 februari 2007