Informatie

Onderwerp: Bestuur en beleid

Vraag:

Beste mevrouw Harmsen, Wij zijn in de gemeente L. bezig met het aanleggen van een nieuwe algemene begraafplaats in de kern Z.-S. (ontworpen door Karres en Brands). Onlangs hebben wij van de Islamitische vereniging alhier een verzoek ontvangen of op deze nieuwe begraafplaats een islamitisch gedeelte gecreëerd kan worden. Dit is voor ons totaal iets nieuws. Dus mijn vraag aan u is met welke aspecten allemaal rekening moet worden gehouden. Niet alleen bij de aanleg, maar ook in het verdere beheer. Daarnaast zijn wij benieuwd of u een inschatting kunt geven om welke aantallen het kan gaan. Voor zover mij bekend zijn er hier in de regio geen andere plekken voor islamieten beschikbaar dus kan het ook zijn dat er een regionale aantrekking van uit gaat. Tot zover mijn vragen. Ik hoop dat u mij van verdere informatie kunt voorzien, waarmee een afweging gemaakt kan worden of islamitisch begraven in L. wenselijk is. met vriendelijke groet, N. d. N.-R.

Antwoord:

Geachte mevrouw d N., De LOB brengt begin november een Handleiding Islamitisch Begraven uit. Daar staat alles in wat u wilt/moet weten inzake het aanleggen van een islamitische grafakker. Alle LOB-leden krijgen deze Handleiding gratis toegezonden. Er staan ook adressen in van alle begraafplaatsen die al een islamitisch grafvak hebben. Deze zend ik u bij deze vast toe. Mocht u toch nog erg dringende andere vragen hebben dan hoor ik het wel. Met vriendelijke groet,

Pauline Harmsen
20 september 2007