Inrichting begraafplaats

Onderwerp: Beheer en exploitatie

Vraag:

Onze begraafplaats heeft circa 700 graven en per jaar worden er tussen de 25 en 30 mensen begraven. Onze vraag is : is er een richtlijn of iets dergelijks waarin staat hoe deze moet zijn ingericht. Dit qua sanitaire voorzieningen etc. J.V

Antwoord:

Geachte heer V.,  Uw vraag: toevallig staat in het oktobernummer van ‘de Begraafplaats’ een uitgebreid artikel over toiletvoorzieningen op begraafplaatsen. Ik neem aan dat u als lid van de LOB dit blad heeft gezien. Zo niet, dan nog even berichts s.v.p.; ik mail of stuur het dan naar u toe.Bedoelt u met sanitaire voorzieningen nog andere zaken? Mocht dit zo zijn; gaarne even bericht. Met vriendelijke groeten,

Wim van Midwoud
5 oktober 2009