Investering in asbestemmingen

Rubriek: Begraven en regelgevingOnderwerp: e. Asbestemmingen

Vraag

We zijn op zoek naar mogelijkheden en investeringen om meer as bestemmingen op onze begraafplaats te krijgen.

Antwoord

De bouw van een urnenmuur in al snel een grote investering, waar waarschijnlijk ook een omgevingsvergunning voor nodig is. Urnengraven zijn makkelijker te realiseren.

Sinds een aantal jaren is er een ‘tussenvorm’ beschikbaar. Namelijk een keldertje / nis welke in een talud geplaatst wordt. Nabestaanden krijgen hier een plaats waar zij 2 asbussen kunnen plaatsen en waar zij ook gelegenheid hebben om nagedachtenisvormen bij te plaatsen. De nissen worden in een aarden wal of een talud geplaatst, welke beplant kan worden met bijvoorbeeld bodembedekkers of laagblijvende beplanting. De investering voor de begraafplaats is niet hoog en op de meeste begraafplaatsen is wel ruimte voor de realisatie van een dergelijke voorziening.

Voor aanvullende informatie verwijst de LOB naar leveranciers welke in ons vakblad adverteren.

IW
29 maart 2021