Is begraafplaats vrijgesteld van te betalen BTW?

Onderwerp: Administratie

Vraag:

Goede morgen,Als kerkrentmeesters van de Prot.Gem  A.., besteden wij het grafdelven uit aan een bedrijf of ook wel aan een zzp-er. Op de nota staat boven het totaal bedrag steeds  een bedrag  BTW.Nu lees ik in de Nardus Nieuwsbrief van december dat er BTW-vrijstelling is voor lijkbezorgers en exploitanten van begraafplaatsen.Hebben wij, in onwetendheid, al jaren BTW betaalt terwijl dit onder de vrijstelling valt?Sj.vd.W.

Antwoord:

Geachte heer v. d. W.,Alhoewel ik geen BTW specialist ben zal ik proberen uw vraag te beantwoorden.Ik ken de nieuwsbrief van Nardus niet maar de kern van de zaak is dat lijkbezorging niet BTW plichtig is. Prestaties door uitvaartverzorgers zijn vrijgesteld van BTW. Het gaat hier dus om alle leveringen van goederen en diensten aan degenen die een opdracht tot lijkbezorging hebben verstrekt. Dat geldt dus niet voor de door u ingeschakelde aannemer. U bent in dit geval de opdrachtgever en niet de opdrachtnemer.Begraafplaatsen zijn in deze gelijkgesteld met uitvaartverzorgers. In de praktijk betekent dat dat zowel uitvaartverzorgers als begraafplaatsen daarmee te maken hebben.Gedetailleerde informatie kunt u vinden op www.uitvaart.nl (juridische rubriek- vraag van de heer ter Burg d.d. 7 febr. 2006) en de site van de belastingdienst www.belastingdienst.nl zakelijk/omzetbelasting.Conclusie; naar mijn mening heeft u al die jaren terecht BTW betaald.met vriendelijke groet,

Jo Beltman
3 januari 2011