Is er een organisatie die subsidie geeft voor restauratie monumenten?

Onderwerp: Beheer en exploitatie

Vraag:

Mevrouw, Mijnheer:  Ik heb een vraag n.l.:Ik heb wel eens gelezen dat er een fonds is c.q. een stichting bestaat waarin subsidie wordt gegeven voor restauratiekosten van beeld bepalende grafmonumenten op een begraafplaats.Kunt U mij aan dit adres helpen. Bij voorbaat mijn hartelijke dank. F.W.

Antwoord:

Ik weet het niet zeker maar ik denk dat u de Stichting Terebinth bedoeld.Of zij subsidie verlenen betwijfel ik, maar zij kunnen u ongetwijfeld verder helpen.U kunt met hen in contact treden via www.terebinth.nl.Ik wens u veel succes.

Jo Beltman
5 oktober 2010