Is er een verplichtte afstand tussen graven?

Onderwerp: Begraven en regelgeving

Vraag:

Is er een verplichtte afstand tussen graven?Wij willen van u vernemen of er een wettelijke bepaling is tussen de afstand graven, hoeveel centimeter bedraagt dit en wat is wenslijk volgens de richtlijnen.Wij hebben 13 verschillende begraafplaatsen en er wordt niet eenduidig  gewerkt , bij de ene begraafplaats bv. Direct naast elkaar , bij de volgende begraafplaats 25 tot 50 centimeter.Met vriendelijke groet,N. V. –Z.

Antwoord:

Geachte mevrouw V.-Z. De wettelijk verplichte afstand tussen graven onderling bedraagt 0.30 cm.Dit is geregeld in in Het Besluit op de lijkbezorging art. 5 lid 1. (www.wetten.nl)Daar kunt u ook afmetingen vinden, welke gelden voor het plaatsen van kisten in een graf. met vriendelijke groet,

Jo Beltman
2 augustus 2010