Is er informatie beschikbaar over sluiting van een begraafplaats?

Onderwerp: Bestuur en beleid

VRAAG

Wij hebben 6 begraafplaatsen onder beheer en willen de mogelijkheid gaan bekijken om een van deze 6 te graan sluiten. Kunt U mij verwijzen naar documentatie die ik door zou kunnen nemen om dit proces in werking te zetten en tot een goed einde te begeleiden.

ANTWOORD

Het officieel sluiten van een begraafplaats is een proces dat een grondige voorbereiding vraagt. Oude reglementen welke van toepassing waren op het moment van uitgifte van grafrecht zijn belangrijke documenten in dit proces. De voorwaarden waaronder grafrechten ooit gevestigd zijn, bepalen mede hoe een sluiting vorm gegeven kan worden. Elke begraafplaats is hierin uniek en het is dan ook niet mogelijk een proces te beschrijven dat van A tot Z van toepassing is op uw specifieke situatie.

U wilt zich inlezen hoe het proces gestart kan worden. In de Wet op de lijkbezorging, Wlb, gaat paragraaf 4, de artikelen 43 en volgende, over de procedure voor het sluiten van een begraafplaats. De volledige wettekst kunt u raadplegen op de website van de overheid. Daarnaast adviseer ik u in de juridische vragenrubriek van Mr. W.G.H.M. van der Putten op www.uitvaartbranche.nl te raadplegen. Wanneer u betrokken bent bij het beheer van begraafplaatsen kunt u zich voor deze besloten site aanmelden.

De heer Van der Putten heeft op deze site een juridische vragenrubriek. Sluiting of opheffen van een begraafplaats is een van de onderwerpen waarover een heel aantal vragen gesteld zijn en welke op een heel toegankelijke wijze door de heer Van der Putten beantwoord zijn.

Voor vragen over specifiek uw eigen situatie adviseer ik u vervolgens contact op te nemen de heer Van der Putten. De vragenrubriek op uitvaartbranche geeft kosteloos advies. Vanzelfsprekend in inschakeling van specialistische ondersteuning in een specifieke situatie dat niet, maar om de procedure juist te volgen is dat wel aan te raden.

IW feb22
1 maart 2022