Is er informatie over de richtlijnen omtrent ruimen?

Onderwerp: Begraven en regelgeving

Vraag:

Geachte heer/mevrouw,Ik heb een klein zelfstandig onafhankelijk civieltechnisch adviesbureau. Omdat ik me wat wil verbreden op de markt wil ik ook advies gaan uitbrengen mbt het ruimen van begraafplaatsen. Kunt u aangeven welke informatie beschikbaar is over regels en richtlijnen hieromtrent. Graag hoor ik van u,Met vriendelijke groeten,W.J.B.

Antwoord:

Geachte heer B., U stelt uw vraag op het juiste moment. Vorige week heeft de Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen de Handleiding Opgraven en Ruimen gepresenteerd. Deze handleiding is opgesteld in opdracht van de Tweede Kamercommissie die zich bezig heeft gehouden met de Wet op de Lijkbezorging. De Handleiding is samengesteld door de LOB, de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) en de BVOB (Brache Vereniging Ondernemers Begraafplaatsbeheer). Ik verwijs u naar de publicatiepagina van de site van de LOB: https://www.begraafplaats.nl/publicaties/  voor de gegevens om deze Handleiding te bestellen. Omdat er in Nederland veel ‘wildgroei’ is ontstaan aangaande bedrijven die ruimingen voorbereiden en uitvoeren raad ik u ten sterkste aan de richtlijnen, genoemd in de Handleiding te hanteren. Tevens is het zinvol contact op te nemen met de Vereniging van erkende ruimbedrijven in Nnederland, de BVOB; http://www.bvob.eu/home. Ik wens u veel succes met de bedrijfsvoering.

Wim van Midwoud
9 december 2010