Is er toestemming van de burgemeester nodig bij op- en herbegraving?

Onderwerp: Begraven en regelgeving

Vraag:

Is het juist om te veronderstellen dat voor het op en herbegraven op een RK begraafplaats die onder verantwoordelijkheid valt van de RK kerk, toch een vergunning/toestemming noodzakelijk is van de burgemeester ?
L.Q.

Antwoord:

Geachte heer Q.,  Voor het opgraven van een stoffelijk overschot is te allen tijde de toestemming nodig van de burgemeester.Betreft het een particulier graf dan is ook de instemming van de rechthebbende een vereisteHet maakt daarbij niet uit of het gaat om een Algemene of een Bijzondere begraafplaats. met vriendelijke groet,

Jo Beltman
24 november 2010