Is gemeente verplicht kerkelijke begraafplaats over te nemen

Onderwerp: Administratie

Vraag:

Goedemorgen,Ik heb de volgende vraagDe kerkelijke gemeente W. houdt op te bestaan.De kerk willen ze overdoen aan de Stichting Oud Groninger Kerken.Achter en rondom de kerk ligt een begraafplaats die bij de kerk hoort.Nu komen ze bij ons of wij de begraafplaats met alle lusten maar vooral lasten over willen nemen.Zijn wij als gemeente verplicht om de begraafplaats over te nemen ?Er vinden nog ongeveer 8 begrafenissen per jaar plaats op de begraafplaatsMet vriendelijke groet,T. K.Gemeente S.

Antwoord:

Geachte heer K.,Van belang is of de gemeente S.een gemeentelijke begraafplaats bezit, zo ja dan heeft de gemeente aan de zorg voldaan gelegenheid tot begraven te bieden ongeacht geloofsovertuiging. Overigens biedt de Wet op de lijkbezorging een mogelijkheid ruimte te creeren voor een kerkelijke gemeenschap voor begraven op een gemeentelijke begraafplaats, onder de voorwaarden (tarieven) die de gemeente vaststelt.Als dus uw gemeente een gemeentelijke begraafplaats bezit is er geen enkele plicht de begraafplaats over te nemen. Is echter de door u genoemde kerkelijke de enige begraafplaats in uw gemeente dan komt de verplichting van de gemeente voor het zorgdragen voor begraven in het geding.Met vriendelijke groet,

Arie van Kooten
8 mei 2009