Is het Arbokundig toegestaan dat één persoon de graven delft?

Onderwerp: Administratie

Vraag:

Is het Arbokundig toegestaan dat één persoon de graven delft?

Antwoord:

Onafhankelijk van de grondsoort en de geografische ligging van het kerkhof moet het delven van graven door twee mensen gebeuren. Een persoon dient zich daarbij buiten het graf te bevinden. Op deze wijze kan in geval van nood snel hulp worden ingeroepen. Bij noodgevallen moet vooral worden gedacht aan het instorten van een graf.Gelet op de relatief hoge leeftijd  van uw grafdelver en de bovenomschreven arbo eis adviseren wij u te overwegen in de toekomst de graven mechanisch te laten graven. Er zijn verschillende bedrijven die in dit werk zijn gespecialiseerd. Desgewenst kunnen wij u een aantal namen verstrekken.Op deze wijze lost u het Arbo vraagstuk op (tijdens het graven zijn er twee personen) en u verlicht het werk van de grafdelver. Hiermee verkleint u de kans dat deze persoon, om lichamelijke redenen, mogelijk vervroegd zou moeten afhaken.

Jo Beltman
7 december 2009