Is het grafschennis als we de kelder openen voor onderhoud monument?

Onderwerp: Monumenten / grafbedekking

Vraag:

Een steenhouwer wenst bij ons op de begraafplaats een monument te plaatsen op een grafkelder. Omdat deze kelder nogal hoog gelegd is, steekt de dekplaat van die kelder boven het maaiveld uit. Aangezien de kelder 110×250 meet en een grafmonument volgens onze verordeningen slechts 90×190 mag bedragen, steekt een deel van deze dekplaat dus voor het monument boven de grond uit. Om het geheel een beter aanzien te geven wil de steenhouwer een deel van de dekplaat van de kelder afzagen en boven in de kelder verzonken terugplaatsen. Aldus komt deze plaat ca. 7 cm lager te liggen. Allemaal goede bedoelingen dus. Maar teneinde dit te kunnen uitvoeren moet wel de kelder worden geopend. Ik kan mij voorstellen dat dit niet tot schending van de grafrust wordt gerekend, maar ik wil daarover graag zekerheid hebben alvorens voor deze handelingen goedkeuring te verlenen.
met vriendelijke groet,
R. V.

Antwoord:

Geachte heer V.,
Me dunkt dat deze voorgenomen steenhouwersactiviteiten niet als schending van de grafrust moeten worden opgevat. Het betreft een legale handelwijze namens of met toestemming van de beheerder, teneinde het grafmonument te onderhouden en/of in stand te houden. Er is pas sprake van grafschennis als het graf geopend of geroerd wordt zonder toestemming van de beheerder.
Met vriendelijke groet,

Pauline Harmsen
15 augustus 2006