Is het ruimen, schudden of herbegraven?

Onderwerp: Begraven en regelgeving

Vraag:

Hallo, Ik heb een vraag, mijn man is grafdelver op de begraafplaats van onze kerk (eigen begraafplaats!!) Daar worden nu de hele oude plaatsen (echt oud en waar niet meer voor betaald wordt) hergebruikt. Nu komt het toch nog wel eens voor dat hij wat resten tegen komt, tijdens het graven. Deze resten worden verzameld en herbegraven ONDER in het gegraven graf, het blijft dus in het “eigen” graf. Hoe zouden jullie dit benoemen: ruimen, schudden ( wat is het verschil tussen deze twee?) of herbegraven? Wij komen er samen niet uit (geen ruzie hoor !!) kunnen jullie ons helpen. Ook komt hij toch nog “regelmatig” lijkzakken (plastic) tegen, soms van 40 jaar geleden, waar het lijk nog “goed” in ligt. Wat was de reden om deze mensen in zakken te kisten en begraven? Ik hoop antwoord te krijgen op onze vragen, BVD M. van T.

Antwoord:

Beste mevrouw V. T., Schudden is een vorm van ruimen, maar herbegraven is iets anders. Met andere woorden: er wordt van ruimen gesproken als er geen sprake meer is van een rechthebbende, die een uitsluitend recht heeft op een eigen graf c.q. de rechten dus zijn opgezegd. Schudden is een vorm van ruimen. Als er geruimd wordt, dan kunnen de nog gevonden stoffelijke resten bijeengebracht worden in een zogenaamd verzamelgraf. Ook is het mogelijk deze stoffelijke resten onder een eigen graf te begraven. Dit wordt ook wel het nulniveau genoemd, het niveau onder de lagen dat het betreffende familiegraf bevat. Wettelijk wordt er geen onderscheid gemaakt tussen ruimen en schudden. Herbegraven gebeurt in opdracht van de rechthebbende van een graf. Er is dan dus nog sprake van een uitsluitend recht op het eigen- of familiegraf. Het stoffelijk overschot wordt verplaatst naar een ander graf en dus niet naar een verzamelgraf. Wie had er nu gelijk?? Lijkzakken is een fenomeen van alle tijden. Soms wordt er voor gekozen -veelal vanuit ziekenhuizen of na ongevallen- de overledene in een lijkzak in de kist te leggen. In de jaren ’60 – ’70 is er echter veel gebruik gemaakt van lijkzakken die uit kunstvezel bestaan, met alle vervelende gevolgen van dien. Inmiddels is er een witte lijst met goedgekeurde lijkzakken, welke dus verteren en het ontbindingsproces niet belemmeren. Uitvaartondernemers zijn verplicht deze witte lijst te hanteren. Vooralsnog is het ruimen van overledenen uit de jaren ’60-’70, die in een lijkzak begraven zijn een vervelende bezigheid. Omdat de vertering van een overledene in een kunststoffen lijkzak veelal onvolledig is bij een ruiming, bevelen wij aan de overledene te ontdoen van de lijkzak, of deze in ieder geval goed open te snijden en vervolgens in een apart gedeelte van het verzamelgraf te deponeren. De vertering zal daarna op een natuurlijke wijze en in een normale tijdsspanne verdergaan. Met vriendelijke groeten,

Wim van Midwoud LOB
5 juni 2008