Is het verboden de kist met touwen te laten zakken?

Onderwerp: Begraven en regelgeving

Vraag:

Van een firma voor onderhoud van grafliften hoorden wij dat het laten zakken van een kist met touwen wettelijk niet meer toegestaan is. Klopt dit?

Antwoord:

Geachte mevrouw,
uw grafliftenleverancier kletst uit zijn nek. Er bestaat geen wettelijk verbod voor het laten zakken van de kist met touwen. Wel speelt er binnen de uitvaartbranche een discussie met betrekking tot de ARBO-wetgeving en de interpretatie daarvan. Van belang is immers dat er voldoende aandacht is voor de fysieke belasting van de werknemers – een kist handmatig laten zakken kan tot structurele en daarmee ongewenste overbelasting leiden als dit – ik geef maar een voorbeeld – met slecht materieel door te weinig mensen tien maal daags wordt gedaan. Ook moet de veiligheid van de betrokkenen worden bewaakt en gegarandeerd. Maar een ervaren groep dragers die op een veilig werkende begraafplaats in goed overleg met de grafdelvers handmatig een kist wil laten zakken, staat niets in de weg.
Met vriendelijke groet,


4 oktober 2016