Is het verplicht in dagbladen een mededeling te plaatsen over ruiming?

Onderwerp: Begraven en regelgeving

Vraag:

Geachte mevrouw, mijnheer,Ik ben de penningmeester van de Prot.gemeente R.-N.. Wij beheren de eigen begraafplaats.We krijgen ruimtegebrek, vandaar dat we het beleid ook inzetten op ruiming van oude graven.Het vademecumboekwerk, dat vorig jaar is verspreid, beantwoord vele vragen, maar niet alle.Wij hebben een vraag over het navolgende. Op deze begraafplaats liggen een aantal zandgraven en keldergraven lang geleden uitgegeven met eeuwigdurend recht. Bij de meeste graven is er de laatste 50 jaar geen bijzetting meer gedaan. De meeste van deze graven zijn door de rechthebbenden niet meer onderhouden en zien er verwaarloosd uit. Daarop willen wij ons thans beroepen. Wij hebben er alles aan gedaan de laatst bekende rechthebbende te achterhalen, echter zonder resultaat. We hebben bordjes bij de graven gezet met de tekst van voorgenomen ruiming en verzoek tot contact. Ook geen reactie. De bordjes hebben er nu per 1 febr. 1 jaar gestaan. Ook op het publicatiebord bij de ingang hebben we een specifieke mededeling opgehangen.De vraag is nu of na dit alles wij nog (absoluut) verplicht zijn in dagbladen een mededeling te plaatsen. Het gaat er dus niet om of het beter/verstandiger is, maar of in deze casus het wettelijk verplicht is. Dat konden wij uit het vademecum niet halen. Uw reactie zie ik met belangstelling tegemoet.H. R.

Antwoord:

Geachte heer R., U vraagt ons of u wettelijk verplicht bent in de dagbladen een mededeling te plaatsen van de voorgenomen ruiming van onderhavige graven.Het antwoord is nee. Daartoe bent u niet verplicht.In dit verband wijs ik u graag op de onlangs verschenen Handleiding Opgraven en ruimen. Dit is een gezamenlijke uitgave van LOB, BVOB en VNG. In dit boekwerkje kunt u alle benodigde informatie vinden over het onderwerp opgraven en ruimen van stoffelijke resten.Desgewenst kunt u een exemplaar bestellen door  € 11,00. (ledenprijs) over te maken op giro 80 787 72 t.n.v. Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen te Nijmegen onder vermelding van (aantal) “Opgraven en ruimen”.  Ik wens u veel succes.

Jo Beltman
25 januari 2011