Is term eeuwigdurend toegestaan?

Onderwerp: Begraven en regelgeving

Vraag:

Hallo. Graag zou ik antwoord willen hebben op de volgende vraag. Door de Raad van de gemeente M. is een nieuwe beheersverordening begraafplaatsen vastgesteld, waarin bij amendement de term ‘eeuwig durende tijd’ is opgenomen voor uitgifte van graven. Mijn vraag is of dit wettelijk is toegestaan, nu de wet op de lijkbezorging spreekt over uitgifte voor ‘bepaalde of onbepaalde tijd’. Bij voorbaat mijn hartelijke dank. Met vriendelijke groet, K.B.

Antwoord:

Geachte heer B., De term eeuwigdurende tijd is nogal onzinnig moet ik u zeggen en uit oogpunt van beheer zeer onverstandig. Eeuwigdurend kan de raad immers nooit garanderen. Het gaat hier om graven voor onbepaalde tijd. Dat is een term die inderdaad ook beter spoort met de gebruikte terminologie in de bestaande wet- en regelgeving. Maar ook dan zijn er tal van haken en ogen en moeten sommige zaken goed in de verordening worden vastgelegd anders kun je de toekomst juridisch en bedrijfsmatig grote problemen verwachten Het grafrecht moet ooit op een nette manier kunnen eindigen. Als men graven voor onbepaalde tijd wil, moet hoe dan ook de keuze gegeven worden tussen graven voor bepaalde en onbepaalde tijd, lijkt mij. Graven voor bepaalde tijd kunnen steeds opnieuw verlengd worden, maar je houdt op die manier wel contact met de rechthebbenden. Dat is van groot belang als het gaat om onderhoud en mogelijke toekomstige veranderingen in de toekomst. Om die reden moet bijvoorbeeld in de verordening ook worden vastgelegd dat grafrechten kunnen vervallen als de begraafplaats wordt gesloten. Anders kun je de begraafplaats tot in de eeuwigheid niet opheffen en je kunt geen eeuwen vooruit lopen. Bij onbepaalde tijdsgraven is verder van groot belang dat er in de verordening staat dat het grafrecht tijdig, binnen een jaar bijvoorbeeld, moet worden overgeschreven als de rechthebbende overlijdt en dat anders de rechten vervallen kunnen worden verklaard. Anders blijft de gemeente eeuwig last hebben van verwaarloosde graven zonder dat daar iets tegenover staat. met vriendelijke groet,

Pauline Harmsen
8 februari 2008