Is verlof nodig bij herbegraving stoffelijke resten?

Onderwerp: Begraven en regelgeving

Vraag:

Geachte heer of mevrouw,
Het volgende is gaande: In H. is een graf dat opnieuw gehuurd moet worden of geruimd. De rechthebbende wil de resten van zijn ouders die erin liggen (allemaal al heel lang geleden) naar een andere begraafplaats brengen. De rechthebbende doet schriftelijk afstand van het graf bij de gemeente Heemstede en zij geven vergunning tot opgraven. Wij halen de resten op (in een kist) en willen die begraven in een nieuw graf in G.. Moet de gemeente G.nu ook een verlof tot begraven afgeven? Zo ja, welke stukken moet ik daarvoor dan overleggen?
Met vriendelijke groet
M.de V.

Antwoord:

Geachte mevrouw de V.,
Omdat ik denk dat uw vraag ook interessant is voor onze leden wordt deze beantwoord en geplaatst op onze ledensite. Wat betreft de door u geschetste plannen voor opgraving en herbegraving het volgende: er is verlof tot opgraving nodig van de burgemeester van H., maar een verlof tot begraven van de gemeente G. is niet nodig. De begraafplaats aldaar kan volstaan met een verklaring dat men bereid is de stoffelijke resten in ontvangst te nemen en de vermelding in welk graf deze worden begraven. Het gaat erom dat in de grafadministratie in H. duidelijk is waar de stoffelijke resten zijn gebleven cq naartoe zijn gegaan, en in die van G. waar de stoffelijke resten vandaan zijn gekomen. Omdat het hier geen lijk betreft in de zin van de Wet op de lijkbezorging is een verlof tot begraven niet nodig. Dat kan slechts éénmaal – na overlijden – worden verstrekt. Met vriendelijke groet,

Pauline Harmsen
2 augustus 2006