Juridische aspecten mbt ruimen volgens convenant Comite van Waakzaamh

Onderwerp: Begraven en regelgeving

Vraag:

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeenteis voornemens het convenant zoals opgesteld door hetComite van Waakzaamheid, voor haar gemeente vast te stellen. Wel is hetzo dat het convenant op de plaatselijke situatie is afgestemd.Ik vraag me af of er bij het volgen van de procedure als geschetst inhet convenant in juridische zin geen sprake is van herbegraven, omdatdaarvoor weer andere ‘spelregels’ gelden.Graag verneem ik van u of u kunt instemmen met ons voornemen totvaststellen van het aangepaste convenant en zie ik uit naar uw antwoordop de door mij gestelde vraag betreffende het piëteitsvol herbegraven. Met vriendelijke groet,H. v. R. v. K.

Antwoord:

Geachte heer V. R. v. K.,De Wet op de lijkbezorging dient leidraad te zijn als een college van B&W besluiten neemt over de Lijkbezorging. Het is voor ons onbegrijpelijk dat Gemeenten in samenwerking met een groep “activisten” gemeentelijke regels gaat opstellen, zeker omdat wij twijfels hebben over de juridische aspecten. Ik verwijs u naar onze handleiding “Opgraven en ruimen” en naar b.v de Vereniging Van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Ministerie van Binnenlandse Zaken die een rol spelen op dit gebied. Onze argumenten t.a.v. het convenant vindt u op onze website aan de hand van een artikel van mevr. Harmsen (directeur gemeentelijke begraafplaats te Dordrecht).Met vriendelijke groet,

Arie van Kooten
8 mei 2009