Kan de LOB ons reglement nakijken?

Onderwerp: Begraven en regelgeving

Vraag:

Geachte lezer, Sinds dit najaar zijn wij als begraafplaats lid van uw organisatie. U geeft via uw site het volgende weer:Als belangenorganisatie biedt de LOB ondersteuning aan de leden middels het verzamelen en doorgeven van kennis, ervaring en advies. Graag zou ik het volgende aan u willen voorleggen.We hebben ons reglement (van de begraafplaats) aangepast en getoetst op de wet op de lijkbezorging en een notaris (niet meer actief) heeft er naar gekeken. We willen dit in het voorjaar op de ledenvergadering laten vaststellen.Heeft u in uw organisatie iemand met kennis van zaken die een dergelijk stuk eens kunnen na lezen en verbeteren en behoort dat tot het stukje advies wat u kunt geven? Graag hoor ik van u L.D.

Antwoord:

Geachte heer D., U vraagt ons of wij uw reglement willen screenen.Die vraag is niet zo eenvoudig te beantwoorden omdat ik (de kwaliteit van) het document niet ken en derhalve niet kan overzien hoeveel werk dat met zich mee brengt.De Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen is de brancheorganisatie voor begraafplaatsbeheerders. Zoals u zelf al aangeeft worden de leden ondersteund door middel van het verzamelen en doorgeven van kennis, ervaring en advies. De LOB is nadrukkelijk geen adviesbureau, noch technisch, noch juridisch. Er bestaan enkele kwalitatief goede bureaus op dit specifieke vakgebied.Indien u denkt dat ik aan uw verzoek kan tegemoet komen door daar maximaal een uur aan te besteden dan adviseeer ik u mij het conceptreglement toe te zenden.Mocht u inschatten dat dat toch meer tijd met zich mee brengt dan adviseer ik u een adviesbureau in te schakelen. Desgewenst kan ik u namen van bureaus aanleveren.Naar mijn inschatting, maar ik weet het niet zeker, gaat het in uw geval om een PKN kerk/begraafplaats.In dat geval kunt u ook gebruik maken van het Model reglement beheer Protestantse begraafplaats van de Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer.Mocht mijn inschatting onjuist zijn en het een R.K. kerk/begraafplaats betreffen, dan kunt u gebruik maken van het Modelreglement voor het beheer van een begraafplaats van een R.K. parochie van de Nederlandse R.K. Kerkprovincie.  met vriendelijke groet,

Jo Beltman
16 december 2010