Kan een kindergraf omgezet worden in een eeuwigdurend graf?

Onderwerp: Begraven en regelgeving

Vraag:

Geachte heer/mevrouw,Mijn ouders hebben een eigen kindergraf van 20 jaar en zouden deze willen omzetten naar een eeuwigdurend kindergraf. Ze willen mij en mijn broer niet met de kosten van het verlengen van de rechten belasten. Is dit toegestaan?M. H.

Antwoord:

Geachte mevrouw H.,Uit uw vraag begrijp ik dat uw ouders willen dat het betreffende kindergraf eeuwigdurend wordt.De vraag of dit kan, kan slechts beantwoord worden door de betreffende begraafplaatsbeheerder. Dat is, afhankelijk van het soort begraafplaats, geregeld of hoort in elk geval geregeld te zijn in de beheersverordening of het reglement. Als de begraafplaats dat mogelijk maakt is het voor u wel zaak na te denken over de vraag wie er rechthebbende van het graf wordt op het moment dat uw ouders komen te overlijden.Over de kosten kan ik slechts opmerken dat uw ouders daarvoor dan zelf een regeling moeten uitwerken met de toekomstige rechthebbende.In zijn algemeenheid is de LOB geen voorstander van het uitgeven van eeuwigdurende graven. Dat heeft te maken met beheer en efficiency aspecten op de lange termijn. Bovendien is het zeer goed mogelijk om de grafrechten van tijd tot tijd te verlengen. Dat kan steeds voor periode van maximaal 20 jaar.Maar ik kan mij goed voorstellen dat begraafplaatsen een uitzondering willen maken voor kindergraven. Nogmaals dat is een zaak van beleid van iedere afzonderlijke begraafplaats.met vriendelijke groet,

Jo Beltman
10 maart 2011