Kan een ondernemer grafstenen onderhouden?

Onderwerp: Monumenten / grafbedekking

Vraag:

Is het voor een ondernemer mogelijk om op begraafplaatsen grafstenen te onderhouden?Ik verneem graag u reactie.Hartelijke groet,M. C.

Antwoord:

Geachte heer C., Uw vraag kunnen wij als volgt beantwoorden. Het is de houder en namens hem de beheerder van de begraafplaats die verantwoordelijk is voor de gang van zaken op een begraafplaats, dus ook voor de uitvoering van werkzaamheden. Dat geldt ook voor het schoonmaken van grafstenen. Hij of zij bepaalt door wie de werkzaamheden worden uitgevoerd. Of dat gebeurt is eveneens aan de beheerder en kan zijn vastgelegd in de betreffende beheersverordening. Het schoonmaken kan zowel in eigen beheer maar ook door derden worden uitgevoerd. In het laatste geval kan dat worden opgedragen op regiebasis, per stuk maar ook op basis van aanbesteding voor een of meerdere jaren. Ik vertrouw uw vraag hiermee voldoende te hebben beantwoord.

Jo Beltman
12 januari 2010