Kan eeuwig graf worden omgezet in nieuw graf

Onderwerp: Begraven en regelgeving

Vraag:

Geachte heer, mevrouwOp onze begraafplaats zijn destijds eeuwigdurende graven uitgegeven waar de gemeente graag vanaf wil.Nu is er een verzoek binnengekomen om een eeuwigdurend graf te schudden zodat daarboven weer plaats vrijkomt voor twee stoffelijke overschotten.Wij weten dat het niet mogelijk is om het graf om te zetten in een nieuw eigen graf als er opnieuw een persoon wordt bij begraven.Onze vraag is:Is het mogelijk dat rechthebbende afstand doet van het eeuwigdurend graf zodat daarna hetzelfde graf opnieuw uitgegeven kan worden als een eigen graf waarin 2 stoffelijke overschotten kunnen worden begraven. En als rechthebbende geen afstand wil doen de situatie blijft zoals die nu is. (dus niet schudden en geen bijzettingen meer in het graf). En als dat niet kan is er dan een andere mogelijkheid?Graag met spoed beantwoorden.Met vriendelijke groet,L. v. d.H.

Antwoord:

Geachte mevrouw v. d. H., U geeft niet aan waarom de gemeente van de eeuwigdurende gaven af wil. Het meest aannemelijke is echter dat dat met gebrek aan ruimte te maken heeft. Maar eeuwigdurend is eeuwigdurend. Daar kunt u niet vanaf tenzij:•    het graf langdurig wordt verwaarloosd door de rechthebbende. Maar in dat geval moet u wel eerst een procedure doorlopen.Het enige wat ik nog kan bedenken is dat u de rechthebbende een ander graf, mogelijk op een mooie plek, aanbiedt, het geen uiteraard geen extra kosten voor hen met zich mee mag brengen.Maar het lijkt aannemelijk dat de rechthebbende over het bestaande graf wil blijven beschikken . En dat is ook wel te begrijpen.Dat betekent dus dat u met lege handen staat. Daar staat wel tegenover dat het betreffende graf weer (extra) opbrengst genereert. met vriendelijke groet,

Jo Beltman
8 juli 2010