Kan er een onderhoudsbijdrage worden gevraagd voor graf uit 1932 na bijzetting in 2010?

Onderwerp: Administratie

Vraag:

Ik heb een vraag i.v.m. onderhoudsbijdrage bij een koopgraf.In dit geval is er een al bestaand koopgraf d.d. 01-01-1932, hierbij wordt op 10-02-2010 een persoon bijgezet, is het juridisch mogelijk, aangezien er niets in ons reglement hierover staat, om vanaf deze datum onderhoudsbijdrage te factureren m.b.t. dit koopgraf voor de komende 10 jaar?Hopelijk kunt u hierop een antwoord geven?Met vriendelijke groet,P. v.d. H.

Antwoord:

Geachte heer v.d. H.,  Het graf dateert uit 1932. U geeft niet aan voor welke periode de rechten zijn uitgegeven en of er sprake is van een rechthebbende. Ik neem aan dat dit laatste het geval is.Het is natuurlijk wel bepalend voor hoe lang de rechten zijn verleend. Overigens vraag ik mij af of dit een uniek geval is in uw situatie?Als u een onderhoudsbijdrage wilt innen zal er toch iets geregeld moeten zijn in het reglement. Anders ontbreekt de juridische basis. Kennelijk is dat niet het geval.Uit uw vraag kan ik niet afleiden dat er met de rechthebbenden reeds over deze onderhoudsrechten is gesproken.Als dat inderdaad niet is gebeurd ben ik geneigd u te adviseren eerst het reglement aan te passen en /of te actualiseren (aangepaste Wet op de lijkbezorging 2010).

Jo Beltman
15 februari 2010