Kan er een strooiveld gemaakt worden van oud grafvak

Onderwerp: Begraven en regelgeving

Vraag:

Op de Begraafplaats W.  hebben we enkele open grasvelden liggen waar tot de jaren 40 begraven is. De begrafenissen die er plaatsvonden waren voor de algemene graven. De overledenen waren cliënten van een nabijgelegen psychiatrische instelling.Is er een mogelijkheid om op een van deze velden een nieuw strooiveld te maken.Moet er dan eerst geruimd worden of kan men volstaan met direct verstrooien.De velden zijn van de Gemeente.Zoals U weet wordt er geadviseerd om over de hele begraafplaats te verstrooien ivm met het anders weer opnieuw aanvragen van een vergunning.Graag Uw reactie hieropMet vriendelijke groet, T. W.

Antwoord:

Geachte heer W., Laat ik beginnen met uw laatste opmerking. In zijn algemeenheid kan gesteld worden dat het verstandig is voor de gehele begraafplaats vergunning te verkrijgen.Maar dat wordt natuurlijk sterk situationeel bepaald. Het is vooral afhankelijk van de hoeveelheid verstrooiingen die worden uitgevoerd en van de omvang van het strooiveld.Mocht u beschikken over een groot veld met maar enkele handelingen per jaar dan kan daar natuurlijk best van worden afgeweken.Dan de vraag of er eerst geruimd moet worden. Als er niet intensief (minder dan 90 verstrooiingen per ha.per jaar) wordt verstrooid is dat wettelijk niet nodig. Is er sprake van intensiever verstrooien en zijn er voorzieningen nodig om de bodem te beschermen, dan lijkt het voor de hand te liggen wel eerst te ruimen. Zie ook de Inspectierichtlijn lijkbezorgingMaar er is ook een ethische kant aan deze vraag. Het lijkt mij van belang mee te wegen de vraag of er nog nabestaanden zijn die enige betrokkenheid hebben met dit grafvak. Ik kan dat niet voor u bepalen en kan daar dan ook moeilijk over adviseren. Zorgvuldigheid is in dit geval (overigens altijd) elk geval geboden.Met uw opmerking: “De velden zijn van de gemeente” neem ik aan dat het hier gaat over een Algemene begraafplaats van de gemeente.Maar dat doet aan het principe van uw vraag, denk ik, niets toe of af. met vriendelijke groet,

Jo Beltman
19 oktober 2010