Kan grafrecht op voorhand verlengd worden op aandringen van verzekeringsmaatschappij?

Onderwerp: Begraven en regelgeving

Vraag:

Goedemorgen, ik heb een vraag over het verlengen van grafrecht. Ik heb het via de rubriek vraag en antwoord geprobeerd op de site maar het is me niet duidelijk of de verzending gelukt is. Vandaar dat ik het nog een keer op deze manier doe. Ik verzorg de administratie van de gemeentelijke begraafplaats in B. Wij krijgen de laatste tijd vaker vragen van uitvaartverzekeringen om grafrechten te verlengen wanneer dit eigenlijk nog niet kan. Onlangs was dit weer het geval. Het gaat om het volgende. De eerste overledene is in 2002 begraven in een particulier eigen 2-laags graf. Onlangs is echtgenoot bijgezet. Het graf is in 2002 uitgegeven voor 20 jaar, het grafrecht loopt nog tot 2022. De uitvaartverzekering vraagt om het verlengen van het grafrecht. Ik heb aangegeven dat dit niet nodig is en niet kan. Maar men blijft aandringen. Volgens hen lopen de nabestaanden een uitkering van de verzekering mis als wij het grafrecht niet verlengen. Blijkbaar was het echtpaar elk verzekerd voor de kosten voor een nieuw 2-laags graf. Wat is in zulke gevallen wijs om te doen. We willen de nabestaanden natuurlijk ook niet tekort doen. Alvast bij voorbaat dank voor uw antwoord. H.C

Antwoord:

Geachte mevrouw C., Uw vraag gaat over de mogelijkheid van verlenging van grafrecht voordat de termijn is verlopen.In de  Wet op de lijkbezorging is dat duidelijk geregeld. In artikel 28 lid 1 is bepaald dat op verzoek verlengd kan worden onder de voorwaarde dat dat verzoek is gedaan binnen twee jaar voor het verstrijken van de termijn. Volgens Mr. W.G.H.M. van der Putten, de jurist op dit gebied, moet dit gebod worden gelezen als zijnde een verbod om het anders te doen.In uw geval loopt het grafrecht tot 2022. Er kan dus worden verlengd vanaf 2020.U schrijft dat de betreffende verzekering daar moeilijk over doet. Wellicht kunt u de rechthebbende van het graf wijzen op voornoemd artikel uit de wet. De wet geldt natuurlijk ook voor de verzekering. Het dreigement dat de uitkering anders wordt gemist kan ik niet plaatsen. U zou de verzekering in de gelegenheid kunnen stellen, aan de hand van de polis, u en een collega jurist te overtuigen van hun gelijk. Maar dan prevaleert nog steeds de wet boven de polis. Ik ben benieuwd naar de uitkomst van een dergelijk overleg en ook naar de vraag om welke maatschappij het hier gaat.Ik wens u veel succes.

Jo Beltman
17 maart 2011