Kan rechtspersoon (Stichting Grafzorg) rechthebbende zijn?

Onderwerp: Begraven en regelgeving

Vraag:

Graag maak ik van de gelegenheid gebruikt om u een vraag te stellen. Wij hebben van stichting grafzorg Nederland het verzoek gekregen om een grafruimte ten name van de stichting te stellen. Nu stelt onze verordening dat een rechthebbende alleen een natuurlijk persoon mag zijn, doch in zeer bijzondere gevallen kan het college van burgemeester en wethouders, bij uitzondering, het uitsluitend recht verlenen aan een rechtspersoon. Mijn vraag is of de stichting een bijzonder geval is? en of dit gebruikelijk is in den landen? Met vriendelijke groet, A. de W.

Antwoord:

Geachte heer De W., Inderdaad staat in veel verordeningen dat de rechthebbende een natuurlijk persoon mag zijn. Dikwijls kan dan ook het College van B&W een uitzondering maken. Formeel heeft u gelijk. Maar naar mijn mening moet men hierbij een goede afweging maken. Welk belang is voor u belangrijk? Het kan voor een begraafplaats van belang zijn dat instandhouding van b.v. een monumentaal graf voor lange tijd is vastgesteld. Met name financiële verplichtingen zijn zeker gesteld. Ook voor de burger zal het prettig zijn dat e.e.a. is vastgelegd voor langere tijd. U zult ook weten dat graven voor b.v. onbepaalde tijd waarvan nabestaanden niet meer te vinden zijn in principe zwaar kunnen drukken op de exploitatie van de begraafplaats en met deze oplossing voorkom je dit . Met vriendelijke groet,

A. van Kooten
15 januari 2009