Kan uitvaartmis verplicht gesteld worden bij uitvaart?

Onderwerp: Begraven en regelgeving

Vraag:

Geachte lezer,es Wij zijn bezig om, voor de 7 parochies in de B., te komen tot een nieuw reglement. Met daarin mogelijkheden voor plaatselijke omstandigheden en gebruiken. Onze nieuwe pastoor laat in het reglement opnemen dat voorafgaande aan een begrafenis een dienst gehouden moet worden in de kerk of op het kerkhof. Het is natuurlijk wenselijk dat dit gebeurt.Mensen die lid zijn van de parochie en dit niet op prijs stellen en geen dienst wensen mogen niet meer begraven worden. Kan de pastoor deze eis aan het reglement toevoegen?Graag uw mening aub Met vriendelijke groet, M. v. I.

Antwoord:

Geachte heer v.I. Uw vraag gaat over de inbreng van de pastoor bij de tot standkoming van een nieuw begraafplaatsreglement.Allereerst wil ik u er op wijzen dat u gebruik kunt maken van het in februari 2010 verschenen “Modelreglement voor het beheer van een begraafplaats van een R.K. Parochie van de Nederlandse R.K. Kerkprovincie”. Maar misschien deed u dat al. Daarin staat te lezen dat uw reglement de goedkeuring behoeft van de bisschop. Dat is in uw geval van groot belang. Over de eis van uw pastoor is niets te lezen. Maar het gaat hier om niet meer en niet minder dan een modelreglement. Daar kan dus van afgeweken worden.Vervolgens is de vraag aan de orde wie/welke besturen de eigenaren van de begraafplaatsen zijn. Dat zijn in uw geval vrijwel zeker de parochiebesturen. Het zijn dan ook de parochiebesturen die bevoegd zijn het reglement samen te stellen en wel of niet goed te keuren. Mogelijk is voor de samenstelling een werkgroep of commissie uit de zeven parochies ingesteld. Ik denk, maar dat weet ik niet zeker, dat de pastoor deel uitmaakt van deze besturen. Binnen deze besturen zal dus aan de orde dienen te komen of men het over de eis van de pastoor wel of niet eens kan worden. Maar zoals reeds opgemerkt, de bisschop zal de finale goedkeuring moeten geven. Ik wens u veel succes,

Jo Beltman
29 maart 2011