Kan urn worden bijgezet in graf.

Onderwerp: Begraven en regelgeving

Vraag:

Geachte heer/mevrouw,De vraag is of de urn van een overleden man in het graf van zijn reeds langere tijd geleden overleden kind begraven mag worden in het graf van het kind (dus in de volle grond en niet bijplaatsen in de kist).J.G. S.

Antwoord:

eachte heer S.. Uw vraag betreft de bijzetting van aan asbus in (de volle grond van) een particulier graf. In de Wet op de lijkbezorging is daarover niets geregeld. M.a.w volgens de wet is er geen belemmering om dat te doen. Belangrijk is echter wat daarover is geregeld in de betreffende begraafplaatsverordening of reglement. Daarin behoort o.a. geregeld te zijn welk soort graven de begraafplaats kent en voor hoe lang de rechten worden uitgegeven. Maar wat daar ook in thuis hoort is hoeveel stoffelijke overschotten en eventueel hoeveel asbussen er in een graf begraven/bijgezet mogen worden (Model reglement beheer Protestantse begraafplaats- artikel 13 lid 2 .) Dit reglement is verkrijgbaar bij de vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer in de Protestantse Kerk in Nederland. Kortom de eigenaar/ bestuurder/beheerder van de begraafplaats bepaalt dat dus zelf en legt dat vast in het reglement. Ik wens u veel succes. met vriendelijke groet,

Jo Beltman
28 februari 2011