Kisten in het water bij begrafenis

Onderwerp: Beheer en exploitatie

Vraag:

Geachte mevrouw Harmsen, Het wil wel eens gebeuren dat een kist het grondwater raakt bij een begrafenis. Dit gebeurt wanneer op dat moment het grondwater erg hoog staat. Nu ben ik ervan op de hoogte dat wanneer het grondwater erg lang hoog staat de kisten niet in het water meer mogen komen. Op dat moment zal de gemeente eerst een afwateringssysteem moeten aanbrengen om de wateroverlast te doen voorkomen. In de wet van de lijkbezorging wordt hiernaar gerefereerd, alleen kan ik dit niet vinden. Kunt u mij aangeven welke wetsregel aangeeft dat er niet in het grondwater begraven mag worden, of heeft u andere suggesties of informatie die aangeven dat het begraven in water niet mogelijk is? Deze stukken zou ik graag als aanvulling in mijn rapport voor B en W willen toevoegen, als overtuiging van een spoedbesluit. Graag ontvang ik uw reactie. Met vriendelijke groet, G. C.

Antwoord:

Geachte heer C, Het staat niet in de Wet maar in het Besluit op de lijkbezorging. Ik heb het bijgevoegd als Word-bestand. Art. 5 lid 4. luidt: De graven bevinden zich ten minste dertig centimeter boven het niveau van de gemiddeld hoogste grondwaterstand. Lijkt me hier niet het geval. Zie verder ook de bijgevoegde Inspectierichtlijn Lijkbezorging, waar onder meer in 6.3 een nadere uitwerking staat van artikel 5. Blb. Sterkte met de uitwerking van het besluit. Met groet,


4 oktober 2016