Klacht over verzekeringsmaatschappij

Onderwerp: Begraven en regelgeving

Vraag:

Geachte mevrouw,Het is niet onze taak om in de werkwijze van begrafenis ondernemers te treden. Maar vandaag werd ik geconfronteerd met een klacht van een nabestaande.Wat is het geval; Deze mensen kregen een afrekening van hun verzekeringsmaatschappij Daarin werd de factuur welke door ons naar hun verzekeraar was gestuurd waarop vermeld het begrafenisrecht en graftekenrecht en grafrechten en onderhoudsrecht resp.  een bedrag van €600 en een bedrag van €790. Van dit bedrag werd een bedrag van €292 zijnde het graftekenrecht afgetrokken zonder opgaaf van redenen wat de mensen zelf moeten betalen. Een beetje vreemd want het bedrag bedraagt geen €292 maar €300.Ik zou graag willen weten wat de begrafenisverzekeraars nu wel en wat niet moeten vergoeden . Is hier bij wet iets voor geregeld.? Wat is landelijk gebruikelijk?m.vr.grF.L.

Antwoord:

Geachte heer L., Naar mijn mening dient de Verzekeraar uw factuur te voldoen. Als zij slechts een gedeelte van het bedrag onder hun verzekering laten vallen zullen zij zelf bij hun verzekerde dit gedeelte moeten innen. Het is tenslotte een zaak tussen de Verzekeraar en hun klant. De nabestaanden kunnen via de Ombudsman Uitvaartverzekeringen een klacht hierover indienen, zij dienen wel te controleren wat er in de verzekeringsvoorwaarden staat! We mogen er van uitgaan dat de verzekeraar de voorwaarden van uw begraafplaats kent en dat als zij het niet eens zijn met een bedrag zij dit vooraf met u dienen te overleggen. In een discussie tussen verzekeraar en nabestaanden moet u niet betrokken raken en ik zou de verzekeraar een briefje zenden met de vraag het gefactureerde bedrag aan u te betalen en andere zaken met haar client op te lossen. Met vriendelijke groet,

Arie van Kooten
2 juni 2009