Kosten derde bijzetting in tweepersoonsgraf 1

Onderwerp: Begraven en regelgeving

Vraag:

Goedenavond, Pauline. Graag willen wij de volgende vraag stellen. In 1971 verkopen een het grafrecht voor twee bijzettingen, wij kenden toen alleen de termijn: ten allen tijde. In A. begraven wij maar twee diep, dit vanwege de grondwaterstand. Het uitgeven van een recht voor twee begravingen is ook te zien in onze boeken, nooit is een graf uitgegeven voor drie begravingen. In 1971 vond de eerste begraving plaats, een kind van 5 dagen oud. De ouders willen ook in dat graf begraven worden en verlangen van ons, dat wij dat zonder kosten doen (Afgezien van de kosten van bijzetten). Het bestuur van de Stichting Begraafplaats A. stelt zich op het standpunt, dat er nog maar ruimte is voor een begraving en dat het graf dan vol is. Wij zijn bereid om op verzoek van de rechthebbende het graf te ruimen en zodoende ruimte te maken voor twee bijzettingen, dus de beide ouders. Wij rekenen daarvoor 50% van de kosten van een koopgraf, dat is in ons geval de helft van 750,=, dus 375,= volgens de huidige tarieven. Het recht tot begraven: ten allen tijde kennen wij inmiddels al jaren niet meer, wij geven nu het recht uit voor 30 jaar, dus dat geldt ook in dit geval Deze methode van een derde begraving in een koopgraf en het berekenen van 50% van de kosten hebben wij meer op verzoek toegepast. Wij beschouwen dat als een soepele hantering van de mogelijkheden. Na een tweede bijzetting zouden wij ook kunnen weigeren om alsnog toestemming te geven voor een derde begraving. Het recht is immers volledig benut. Het is voor de ouders een principiële zaak en niet een financiële zaak, zoals je wel zult begrijpen. De ouders willen dit voorleggen aan een advocaat en wij hebben gezegd, dat dat hun goed recht is uiteraard. Pauline, graag je mening en advies over deze zaak. Graag je reactie per Email. Een kopie van deze mail is ook verstuurd naar onze voorzitter. Alvast dank voor je aandacht. Vriendelijke groet, J. E

Antwoord:

Dag J., Als de graven 2 diep worden uitgegeven en dit staat in reglement en grafakte dan is een derde bijzetting in principe niet mogelijk. Maar ik begrijp dat jullie het zogenaamde schudden van het graf wel toestaan en dat is iets wat ook bij andere begraafplaatsen gebruikelijk is. In ruil voor het door jullie genoemde tarief neem ik aan dat jullie de botjes samenvoegen in een knekelput (wellicht onderin het graf, maar dat maakt niet uit), zodat er weer begraafruimte ontstaat op 2 grafdieptes. Dit kan alleen als de rechthebbenden hiertoe opdracht geven. Wat ik nu niet begrijp is het meningsverschil met de rechthebbenden. Waar gaat dit over? Willen ze hier niet voor betalen? Dat is natuurlijk een beetje raar en lijkt mij een zaak die ze gaan verliezen. Jullie zijn gerechtigd om hiervoor kosten in rekening te brengen. Er zijn zelfs begraafplaatsen die voor het samenvoegen of schudden een heel hoog tarief vragen om daarmee tegen te gaan dat eeuwig durende graven steeds opnieuw geruimd en hergebruikt worden. Je verdient immers niets op dergelijke graven (destijds voor onbepaalde tijd afgekocht) en dit is dan de enige manier om nog een beetje geld voor het beheerswerk te krijgen. Van belang is wel dat een vast tarief is ?? staat het in het reglement of de tarieventabel? Wat echter niet klopt in jullie redenering is dat het graf daarna voor 30 jaar wordt uitgegeven. Je kunt een graf met lopende grafrechten niet opnieuw uitgeven. Het schudden of ruimen van het graf verandert niets aan de bestaande grafrechten! Als dit echtpaar de grafrechten destijds ten allen tijde heeft verkregen, dan mogen die niet worden omgezet in grafrechten voor een bepaalde tijd. Ze houden het graf gewoon ten allen tijde, voor hen gelden de bepalingen die van kracht waren ten tijde van de uitgifte van hun graf. Alleen voor de graven die ten tijde van het nieuwe reglement zijn/worden uitgegeven gelden de nieuwe bepalingen over de grafrechttermijn. Met vriendelijke groet,

Pauline Harmsen
5 december 2006