Kosten ophoging graven

Onderwerp: Monumenten / grafbedekking

Vraag:

In ons bestuur ontstond recent discussie over de vraag wie er verantwoordelijk is voor het ophogen of rechtzetten van individuele graven die bijv. door werking van de grond weggezakt of scheefgetrokken zijn. Wij gingen er tot nu toe van uit dat dit onder algemeen onderhoud valt en dus door de begraafplaats zelf gedaan moet worden. Ons bereikte echter een signaal van een andere begraafplaats die de rechthebbenden schriftelijk verplichtte daar zelf voor te zorgen. Wat is in deze het juiste standpunt? Met vriendelijke groet, B. de B.

Antwoord:

Dag mevrouw de B., ik raad u aan de andere vragen in de rubriek Vraag en Antwoord te raadplegen, omdat de kwestie wie verantwoordelijk is voor het onderhoud daar al meerdere malen is gepasseerd. Ook in de juridische adviesrubriek op www.uitvaart.nl is hier veel over geschreven. In principe is het normaal dat de begraafplaats zorg draagt voor het algemeen onderhoud van de grafvakken. Stenen stellen hoort daar soms bij, bijvoorbeeld als een hele rij wegzakt, het gaat dan om het aanzien van de begraafplaats als geheel. Maar feitelijk is de rechthebbende verantwoordelijk voor het onderhoud van zijn eigen grafmonument. Dat moet u dan wel in uw reglement opnemen! Als u de rechthebbenden ergens toe wilt verplichten moet die plicht immers ook ergens zijn vastgelegd. Met vriendelijke groet,

Pauline Harmsen
10 september 2007