Kosten plaatsen grafmonument

Onderwerp: Monumenten / grafbedekking

Vraag:

Geachte mevr. Harmsen, Wij zijn de beheerders van de begraafplaats van de O.L. V.parochie in D.. Onze vraag is: wat zijn de gebruikelijke kosten die men in rekening brengt voor het plaatsen van een grafmonument? Hierbij valt te denken aan: vergunning (is deze vereist?) leges- kosten etc. Bij voorbaat bedankt, M. L.

Antwoord:

Dag mevrouw L, er zijn geen ‘gebruikelijke’ kosten, de verschillen tussen de begraafplaatsen zijn te groot. Gemeentes vragen over het algemeen leges voor een vergunning om een grafmonument te plaatsen. Dat zijn dan de administratieve kosten die gemaakt moeten worden om de vergunningaanvraag te kunnen behandelen en de vergunning te verlenen. Het monument moet immers aan de gemeentelijke voorschriften voldoen en dat kan beter van te voren gecontroleerd worden dan achteraf. De tarieven voor een vergunning kunnen variëren van 20 tot soms wel 300 euro, afhankelijk van wat er allemaal bij komt kijken en wat er wel of niet aan kosten wordt doorberekend. Of een begraafplaats de rechthebbenden wil verplichten om een vergunning aan te vragen is een vrije keuze van de begraafplaats. In de gemeente is dat verstandig als je vooraf iets te zeggen wilt hebben over wat de nabestaanden op de begraafplaats doen, maar een particuliere begraafplaats mag dat helemaal zelf weten. U hoeft ook geen plaatsingskosten in rekening te brengen. Maar dat u een bedrag wilt rekenen voor de toestemming die u geeft of het recht dat u verleent om iets op het graf te (laten) plaatsen, dat kan. Die tarieven variëren landelijk ook nogal. U kunt het beste eens informeren bij collega-beheerders in de buurt en/of bij andere kerkelijke begraafplaatsen. Overigens dient u de voorschriften waarvan u vindt dat het grafmonument aan moet voldoen, duidelijk vast te leggen in uw reglement evenals de bijbehorende tarieven. Met vriendelijke groet,

Pauline Harmsen
11 januari 2007