Kosten verwijderen grafmonument

Onderwerp: Begraven en regelgeving

Vraag
Een rechthebbende wil de grafrechten niet verlengen na afloop en heeft als wens de resten van de overledene te laten cremeren. Wij moeten dan de grafdelver laten komen en het monument verwijderen / afvoeren dat alles kost ons ca. € 800, Dit bedrag rekenen we door aan de rechthebbende. Nu worden de kosten door de rechthebbende te hoog bevonden en wil deze de kosten van verwijderen en afvoeren monument niet betalen. Over het verwijderen en afvoeren van het monument is  destijds (40 jaar) geleden  niets bepaald, er staat in ons reglement alleen dat een monument eigendom is en blijft van de rechthebbende. Wat te doen?

Antwoord
U geeft niet aan wat er in uw reglement en in de tarieflijst staat. Of nog beter, wat er 40 jaar geleden instond en nu instaat. Sommige begraafplaatsen hanteren een apart tarief voor het ruimen van een graf inclusief steen, indien er afstand gedaan wordt. Dat verdient niet de schoonheidsprijs; voor nabestaanden geen prettig idee om hier nog eens apart voor te betalen. Bij de meeste begraafplaatsen is daarom het t.z.t. ruimen verdisconteerd in de grafrechten. Als dit laatste bij u ook het geval is, dan heeft de rechthebbende gelijk: via betaling van grafrechten heeft hij al betaald voor het openen van het graf en het afvoeren van de steen.
Heeft u een apart tarief genoemd in uw tarieflijst voor een opgraving? Dat verdient wel de voorkeur. Indien een apart standaardtarief genoemd is, dan kunt u verdedigen dat hierin rekening is gehouden met de kosten voor het verwijderen van de steen.


29 juli 2020